Chuyên mục Tuyển dụng – Công Ty Du Lịch SaigonStar Tourism

Tuyển dụng

Nhân viên thực tập: 10 người

Nhân viên thực tập: 10 người3.8 13 Công ty TNHH Truyền Thông và Du Lịch SaiGon Star Địa chỉ : 224 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh Là đơn vị lữ hành hàng đầu khu vực Tp Hồ Chí Minh chuyên cung cấp các dịch vụ tour du lịch trong và…
Nhân viên thực tập: 10 người
3.8 13

Nhân viên điều hành Tour trong nước: 6 người

Nhân viên điều hành Tour trong nước: 6 người5 5 Công ty TNHH Truyền Thông và Du Lịch SaiGon Star Địa chỉ : 224 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh Là đơn vị lữ hành hàng đầu khu vực Tp Hồ Chí Minh chuyên cung cấp các dịch vụ tour du…
Nhân viên điều hành Tour trong nước: 6 người
5 5

Nhân viên điều hành tour Mỹ,Châu Âu,Úc: 4 người

Nhân viên điều hành tour Mỹ,Châu Âu,Úc: 4 người5 4 Công ty TNHH Truyền Thông và Du Lịch SaiGon Star Địa chỉ : 224 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh Là đơn vị lữ hành hàng đầu khu vực Tp Hồ Chí Minh chuyên cung cấp các dịch vụ tour du…
Nhân viên điều hành tour Mỹ,Châu Âu,Úc: 4 người
5 4

Nhân viên kinh doanh khách đoàn (nội địa và nước ngoài): 15 người

Nhân viên kinh doanh khách đoàn (nội địa và nước ngoài): 15 người5 4 Công ty TNHH Truyền Thông và Du Lịch SaiGon Star Địa chỉ : 224 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh Là đơn vị lữ hành hàng đầu khu vực Tp Hồ Chí Minh chuyên cung cấp các…
Nhân viên kinh doanh khách đoàn (nội địa và nước ngoài): 15 người
5 4