Thời gian Tour 5 Ngày 4 Đêm – Công Ty Du Lịch SaigonStar Tourism
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – PHIM TRƯỜNG DIÊN HY CÔNG LƯỢC
Đánh giá Tour

Tour 5 Ngày 4 Đêm