Thời gian Tour 1 Ngày – Công Ty Du Lịch SaigonStar Tourism
Mỹ Tho – Chùa Vĩnh Tràng – Trại Rắn Đồng Tâm
5 1

Tour 1 Ngày