Thời gian Tour 6 Ngày 5 Đêm – Công Ty Du Lịch SaigonStar Tourism
DU LỊCH TRUNG QUỐC: THƯỢNG HẢI – BẮC KINH – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU
5 1

Tour 6 Ngày 5 Đêm

12